Archiwum

Background vector created by Blossomstar - Freepik.com

Nie akceptuje, nie łączę, nie wchodzę

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: „Nie akceptuję, nie łączę się, nie wchodzę…”, dyżurnet.pl
Cele: Kampania miała na celu uwrażliwienie internautów na problem nielegalnych i szkodliwych treści online, zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej działalności zespołu Dyżurnet.pl oraz uświadomienie internautom możliwości przeciwdziałania treściom nielegalnym i szkodliwym w internecie, przede wszystkim dotyczącym materiałów prezentujących seksualne wykorzystywanie dzieci.
 Adresaci: dorośli użytkownicy internetu
Czytaj całość

Promocja bezpieczeństwa w sieci

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Promocja bezpieczeństwa w sieci
Cele:  Akcja „PROMOCJA bezpieczeństwa w sieci”  zwraca uwagę rodziców na zagrożenia, z jakimi dzieci mają lub mogą mieć kontakt w Internecie. Celem kampanii było przekonanie rodziców, że konsekwentne stosowanie podstawowych zasad mądrego korzystania z cyberprzestrzeni  pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa ich dzieci online. Kampania została nagrodzona Złotym Bębnem w trakcie międzynarodowego festiwalu reklamy GoldenDrum w 2010r. oraz Brązowego Lwa i Nagrodę Publiczności na festiwalu reklamy w Cannes w 2011r.
Adresaci: rodzice, opiekunowie, dzieci, internauci
Czytaj całość
ulotka kampanii

Każdy ruch w Internecie zostawia ślad

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Każdy ruch w Internecie zostawia ślad
 Cele: Głównym założeniem kampanii jest szerzenie wiedzy,  że uwodzenie dzieci w Internecie jest przestępstwem, a odpowiedzialność zawsze leży po stronie osoby dorosłej. Organizatorzy zaangażowali się w budowanie świadomości, że każde działanie, którego celem jest doprowadzenie do spotkania i wykorzystania seksualnego (z ang. grooming), jest przestępstwem. 8 czerwca 2010 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, która przewiduje za przestępstwo tego typu do dwóch lat pozbawienia wolności (art. 200a § 2) lub nawet do trzech lat pozbawienia wolności, jeśli sprawca wykorzystał np. niewiedzę lub nieświadomość dziecka (art. 200a § 1).
Adresaci: dzieci, rodzice, opiekunowie, internauci, ogół społeczeństwa, potencjalni sprawcy
Czytaj całość

Kawiarenka przyjazna dzieciom

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Kawiarenka przyjazna dzieciom, kawiarenki internetowe
Cele: Kampania miała na celu zwrócenie uwagi właścicieli kawiarenek internetowych na bezpieczeństwo korzystających z ich usług dzieci. Celem akcji było wypromowanie idei „przyjaznej kawiarenki”, czyli takiej, w której dziecko jest odpowiednio chronione przed zagrożeniami internetowymi.
Adresaci: właściciele i pracownicy kawiarenek internetowych
 
Czytaj całość

Stop cyberprzemocy

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Stop cyberprzemocy, Walka z przemocą
Cele: Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem przemocy rówieśniczej przy użyciu mediów elektronicznych  oraz uświadomienie dzieciom i młodzieży, że żarty z użyciem mediów elektronicznych mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla ofiar jak i sprawców takich działań.
Adresaci: dzieci, młodzież, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie

Czytaj całość

Dyżurujemy przy internecie

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Dyżurujemy przy Internecie, Nie przykładaj ręki do krzywdzenia dzieci, dyżurnet.pl
 Cele: Kampania „Dyżurujemy przy Internecie” miała na celu uwrażliwienie internautów na nielegalne treści publikowane w internecie, a w szczególności na materiały prezentujące seksualne wykorzystywanie dzieci. Celem akcji było także jak najszersze rozpowszechnieniu informacji w mediach o tym, że pod adresem www.dyzurnet.pl działa punkt kontaktowy, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w internecie.
Adresaci: osoby dorosłe
Czytaj całość

Internet to okno na świat. Cały świat.

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Internet to okno na  świat. Cały świat.
Cele: Akcja „Internet to okno na świat, cały świat” poświęcona jest problemowi kontaktów dzieci z niebezpiecznymi treściami w sieci.  Organizatorzy podkreślają konieczność dbania przez rodziców i opiekunów o bezpieczeństwo dzieci korzystających z mediów elektronicznych. Badania dowiodły, że ponad  70 % dzieci styka się w Internecie z brutalnymi scenami przemocy, ponad 50 % trafia w sieci na pornografię, a jedynie 20 % rodziców stosuje oprogramowanie filtrujące niebezpieczne treści. Kampania zdobyła krajowe i międzynarodowe uznanie, otrzymując nagrody m.in. na festiwalach Złote Orły 2006, Klubu Twórców Reklamy w 2007, Golden Drum 2007 oraz podczas 55. Festiwalu Cannes Lions (Bronze Lion w kategorii Film Lions oraz nagroda publiczności).
Adresaci: osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie
Czytaj całość

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony