Scenariusze zajęć

Podstrony: 1 2 »

Plik i Folder - scenariusz dla klas I-III

Adresaci: dzieci z klas I-III szkoły podstawowej.
Cel: wprowadzają dzieci w wirtualny świat, uczą podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z sieci.
Materiał multimedialny: link.
Pobierz

Owce w sieci - podręcznik dla nauczycieli

Adresaci: dzieci w wieku 10-13 lat.
Cel: edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologi.
Materiał multimedialny: link.
Pobierz

3... 2... 1... Internet!

Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 90 minut (2 x 45 min).
Cel: uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Materiał multimedialny: link.
Zobacz więcej

3... 2... 1... Internet! Wersja dla dzieci niesłyszących

Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 90 minut (2 x 45 min).
Cel: uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Całość materiału prezentowana jest w polskim języku migowym.
Zobacz więcej

Gdzie jest Mimi?

Adresaci: uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy, jej konsekwencji, roli świadków sytuacji związanych z cyberprzemocą.
Materiał multimedialny: link.
Zobacz więcej

Internet bez hejtu

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie.
Zobacz więcej

Internet bez hejtu - piknik

Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 90 minut.
Cel: zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci.
Zobacz więcej

Internet bez przesady

Adresaci: rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Czas trwania: 30 minut.
Cel: uwrażliwienie rodziców na problem nadmiernego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych i internetu.
Zobacz więcej

Lekcja bezpieczeństwa

Adresaci: uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: podwyższenie poziomu wiedzy uczniów na temat zagrożeń prywatności w sieci.
Zobacz więcej

Mój wizerunek online

Adresaci: uczniowie klas I gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: podniesienie wiedzy uczniów na temat pojęcia „wizerunek w sieci”.
Zobacz więcej

Podstrony: 1 2 »
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony