Safer Internet w Europie

Projekt Safer Internet realizowany był w latach 1999-2014 w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet” i koncentrował się przede wszystkim na promocji bezpiecznego korzystania z nowych technologii i internetu wśród dzieci i młodzieży. Od 2005 r. do programu włączona została problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier on-line, wymianą plików P2P i innymi formami komunikacji on-line w czasie rzeczywistym (czaty i komunikatory). Priorytetem programu na lata 2009–2013 było zwalczanie cyberprzemocy i uwodzenia dzieci w internecie. Od 2015 r. projekt Safer Internet finansowany jest w ramach unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Dzięki temu we wszystkich krajach UE kontynuują swoje działania Centra Bezpiecznego Internetu (ang. Safer Internet Centres), które wcześniej funkcjonowały w ramach programu "Safer Internet".
 
Główne założenia programu:
• zwalczanie nielegalnych treści
• przeciwdziałanie szkodliwym treściom
• promocja bezpiecznego środowiska online
• podnoszenie świadomości o internetowych zagrożeniach

Więcej informacji: 
www.betterinternetforkids.eu 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/creating-better-internet-kid

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony