Seminaria eksperckie

 
Niezwykle istotnym elementem pracy Polskiego Centrum Programu Safer Internet jest bieżący kontakt ze specjalistami wszelkich dziedzin związanych z bezpieczeństwem dziecka – z socjologami, psychologami, edukatorami, przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, ale też po prostu rodzicami, którzy każdego dnia mierzą się z dylematem jak bezpiecznie i mądrze zarządzać dostępem dzieci do mediów cyfrowych. Służą temu, między innymi, organizowane cyklicznie seminaria eksperckie, z których każde porusza w sposób szczegółowy, aktualną problematykę bezpieczeństwa internetowego najmłodszych mając na uwadze aspekty społeczne, psychologiczne, jak również technologiczne.
 
Każde ze spotkań gromadzi około osiemdziesiąt osób oraz jest nagrywane i publikowane w internecie umożliwiając wysłuchanie wykładów i dając pole do dyskusji każdemu zainteresowanemu tematyką.
 
Do tej pory odbyły się seminaria poświęcone następującej tematyce:
 
• Seminarium zorganizowane wspólnie z firmą Google poświęcone bezpieczeństwu online ze szczególnym naciskiem na ochronę podczas korzystania z narzędzi Google, 20 marca 2013 r.
 
• Zagrożenia dla prywatności dziecka online: sexting, komunikatory, videochaty, 29 listopada 2013 r.
 
• Przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy – rola świadków, 16 maja 2014 r.
 
• Między dzieleniem się radością a trollowaniem. Zagrożenia związane z publikowaniem przez rodziców treści dotyczących ich dzieci w internecie, 9 czerwca 2015 r. (obejrzyj wystąpienia prelegentów seminarium)
 
• Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, 17 listopada 2015 r. (obejrzyj wystąpienia prelegentów seminarium)
 
• Szanse i zagrożenia związane z udostępnianiem mediów elektronicznych dzieciom w wieku przedszkolnym, 31 marca 2016 r. (obejrzyj wystąpienia prelegentów seminarium)
 
• Dzieci jako konsumenci w sieci, 21 czerwca 2016 r. (obejrzyj wystąpienia prelegentów seminarium)
 
• Treści w internecie szkodliwe dla dzieci, 25 kwietnia 2017 r.
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony